• Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, oraz sprawozdań finansowych,
 • Obsługa płacowo-kadrowa w tym: sporządzanie list wynagrodzeń, oraz wystawianie zaświadczeń,
 • Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • Sporządzanie dokumentacji PFRON,
 • Sporządzanie dokumentacji GUS,
 • Sporządzanie dokumentacji NBP,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • Reprezentacja klienta przed instytucjami administracji publicznej szczebla centralnego oraz lokalnego,
 • Doradztwo z zakresu rachunkowości, finansów oraz kadr i płac